Bölüm BaşkanYardımcısı:

KRK

Genel Bilgi

Uçak Mühendisliği Bölümü, askeri ve sivil uçakların bakım ve onarım konuları ile Türkiye Uçak Sanayi'nin geliştireceği yeni tip uçakların tasarımı ve imalatı konularında mühendisler yetiştirmeyi, uçaklar ve havacılıkla ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır.

Uçak Mühendisliği Bölümü, 1941 yılında Makina Fakültesi bünyesinde uçak mühendisi yetiştiren bir dal olarak kurulmuş ve daha sonra 1944 yılında Makina Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilmiştir. Böylece oluşan bölüm, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasıyla beraber bu fakülteye bağlanmıştır ve halen bu fakülte bünyesinde etkinliğini sürdürmektedir. Bölümde 1' si yabancı uyruklu 9 profesör, 3 Doçent, 4 Y.Doçent, 3 Öğr.Grv.Dr. ve 12 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm günümüze kadar yaklaşık 1269 mezun vermiş olup halen hazırlık, 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda toplam 336 lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bölüme her yıl ÖSYM kanalı ile ilk %3'lük dilimden 50 öğrenci alınmaktadır.

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ SAYILARI (Ekim 2017 itibari ile)

 

%30

%100

TOPLAM

Hazırlık

75

--

75

1. Sınıf

117

2

119

2. Sınıf

102

--

102

3. Sınıf

73

7

80

4. Sınıf

88

14

102

TOPLAM

 

 

 

 

2016-2017 UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUN SAYISI             : 73

 

 

Uluslararası İlişkiler
Eğitim-öğretim etkinliklerinin yanısıra, Uçak Mühendisliği Bölümü yurtiçi ve dışındaki ilgili kuruluşlarla akademik ilişkiler kurarak, çeşitli konularda ortak araştırma çalışmaları yürütmektedir. ERASMUS Programı ile Almanya (RWTH Aachen), Hollanda (Delft University of Techology), İngiltere (The University of Glascow) ve İtalya (Poly. Torino) gibi Avrupa ülkelerinde bulunan üniversiteler ile anlaşmalar yapılmıştır ve son iki yılda 11 öğrenci öğrenimlerinin bir kısımını bu üniversitelerde almaktadırlar.

Uluslararası Eşdeğerlik
Bölüm, ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology) 2000 ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve eşdeğerlik almıştır.Bölüm Başkanı:

Prof.Dr.Cengiz HACIZADE

Dr. Öğr.Üyesi Hayri ACAR

 

Dr. Öğr.Üyesi İsmail BAYEZİT

Bölüm Sekreteri

Bilg.İşlt. Rengin İÇGİL-Memur Filiz SAYLIK

E-Posta:

ucakmuh-uubf@itu.edu.tr

Telefon:

(0212)2853144

Fax:

(0212)2853139

Web:

http://www.uubf.itu.edu.tr/akademi-k/uçak-mühendisliği

Adres:

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği Bölümü
Ayazağa Kampüsü
34469 Maslak-İstanbul


http://www.uubf.itu.edu.tr/akademi-k/u%C3%A7ak-m%C3%BChendisli%C4%9Fi