Sinoptik Meteoroloji Laboratuvarı

Laboratuvarın Amacı
 Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin Hava Analizi ve Öngörüsü I ve II dersi ile Dinamik Meteoroloji I ve II derslerinde almış oldukları teorik bilgilerin uygulamalı olarak pekişmesini sağlamak ve çeşitli hava öngörüsü model sonuçlarının irdelenmesi suretiyle noktasal ve bölgesel kısa ve orta vadeli hava tahmini yapmak.
Laboratuvarın Görevi
 Öğrencilere almış oldukları teorik bilgileri uygulama becerisi kazandırarak noktasal ve bölgesel hava analizi ve öngörüsü yapmak.
Araştırma Uygulama Alanları
 Günlük Hava Analizi, Kısa ve Orta Vadeli Hava Öngörüsü, Uçuş Meteorolojisi amaçlı yer seviyesi ve atmosferin düşey seviyelerine ait 850 hPa, 700 hPa, 500 hPa, 300 hPa, 200 hPa sıcaklık, nem, rüzgar, yağış, bulutluluk, türbülans, buzlanma seviyesi vb. analiz ve öngörüsü, tarımsal amaçlı don tahmini, hava kirliliği öngörüsü, deniz durumu.
Olanaklar
 Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bir parçası olan Sinoptik Meteoroloji Laboratuvarı,  4 işlem tabanlı SUN Microsystem sunucu ve bu sunucuya bağlı olarak çalışan 12 adet SUNRAY ince istemciye sahiptir. Bunların dışında 2 işlemcili veri depolama amaçlı Linux iş istasyonu da hizmet vermektedir.
Araştırmacı Bilgileri
 Laboratuvarda 3 Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır.
Yapılabilecek Uygulamalar
Yer rasadı sinoptik raporu kod formunun çözümlenmesi ve yer kartı analizi, Aerolojik kodların çözümlenmesi, yukarı seviye haritalarının çizilmesi ve analizleri, cephe analizi, Temp diyagramlarının hazırlanması ve analizleri, kararsızlık indekslerinin tesbiti, dünyada kullanılan başlıca hava tahmin model sonuçlarının irdelenmesi, Türkiye ve dünyanın istenilen herhangi bir noktası için hava öngörüsü.