KOMİSYONLAR

FAKÜLTE KURULU
Dekan, Bölüm Başkanları, üç profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent üye
Prof.Dr.Metin Orhan KAYA
Prof.Dr.Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr. Ş. Sibel MENTEŞ
Prof.Dr. A. Cihat BAYTAŞ
Prof.Dr. Hüseyin TOROS
Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR
Fak.Sek. Gülay BİRSEN (RAPORTÖR)

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Dekan, üç profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent
Prof.Dr.Metin Orhan KAYA
Prof.Dr.Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
Doç.Dr. Sevinç ASİLHAN
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR
Fak.Sek. Gülay BİRSEN (RAPORTÖR)
 
ÇAP ve YAN DAL DANIŞMANLIĞI
Dr.Öğr.Üyesi Nazım Kemal ÜRE - Uçak Müh.
Prof.Dr. H. Sema TOPÇU - Meteoroloji Müh.
Dr.Öğr.Üyesi Cuma YARIM - Uzay Müh.


ÜNİVERSİTE SENATOSU FAKÜLTE TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Gökhan İNALHAN

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN - Uçak Müh.
Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ - Meteoroloji Müh.
Dr.Öğr.Üyesi Bayram ÇELİK - Uzay Müh.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
Dr.Öğr.Üyesi Aytaç ARIKOĞLU - Uçak Müh.
Prof.Dr. Hüseyin TOROS - Meteoroloji Müh.
Dr.Öğr.Üyesi Demet BALKAN - Uzay Müh.


L.ÜSTÜ PROGRAM  YÜRÜTME KURULLARI
Disiplinlerarası Uçak ve Uzay Mühendisliği Programı
Prof.Dr. Halit Süleyman TÜRKMEN  (Koordinatör)
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. Cingiz HACIYEV
Prof.Dr. Okşan ÇETİNER
Doç.Dr. Hülya CEBECİ
 
Atmosfer Bilimleri Programı
Prof.Dr. Kasım KOÇAK (Koordinatör)
Prof.Dr. Levent ŞAYLAN
Prof.Dr. Ş. Sibel MENTEŞ
Doç.Dr. Barış ÖNOL
Doç.Dr. Sevinç ASİLHAN
 
Savunma Teknolojileri Programı
Prof.Dr.Melike Nikbay (Koordinatör)
Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN (01/06/2020'ye kadar)

STRATEJİK PLAN KOMİSYONU
Dekan, Bölüm Başkanları, Bölümlerden iki üye
Prof.Dr.Metin Orhan KAYA
Prof.Dr.Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Ahmet D. ŞAHİN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr.Okşan Ç. YILDIRIM
Prof .Dr. Sevinç ASİLHAN
Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR
Dr.Öğr.Üyesi Duygu ERDEM

AKADEMİK ATAMA ve YÜKSELTME KOMİSYONU
Bölüm Başkanları
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Ahmet D. ŞAHİN
Prof.Dr.Cengiz HACIZADE

BURS KOMİSYONU
Doç.Dr. Sevinç ASİLHAN (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Bayram ÇELİK
Dr.Öğr.Üyesi Özge ÖZDEMİR
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
Bilg.İşlt. Reyhan TERLEMEZ

BİLGİSAYAR KOMİSYONU
Dr.Öğr.Üyesi K. Bülent YÜCEİL (Başkan)
Prof.Dr. Hüseyin TOROS
Dr.Öğr.Üyesi Bayram ÇELİK
Uzm. Zeki ÇELİKBAŞ
Araş.Gör. Erdem AKAY
Araş.Gör. Sibel TÜRKOĞLU
Bilg.Prog. Ayfer ŞAŞI ÇELİK

MUAYENE KOMİSYONU
Prof.Dr. Orhan ŞEN (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Cuma YARIM
Bilg.İşlt. Mehmet ORHAN

2018-2020 DÖNEMİ ÖĞRENCİ KONSEYİ KOMİSYONU
Doç.Dr.Sevinç SIRDAŞ (Başkan)
Doç.Dr.Barış ÇALDAĞ
Doç.Dr.Mehmet ŞAHİN
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR
Araş.Gör.Emre SARIGÖL
Araş.Gör.Nida DOĞAN
Araş.Gör.Melek AKIN
Araş.Gör. Sibel TÜRKOĞLU
Araş.Gör. Damla DURMUŞ
Araş.Gör. Fırat TURGUT
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
Bilg.İşlt. Barış KAZAN

SAYIM VE HURDA KOMİSYONU
Uzman Zeki ÇELİKBAŞ
Araş.Gör. Mevlüt UZUN
Bilg.İşlt. Dilek KAYIKÇI
Bilg.İşlt. Mehmet ORHAN

LABORATUVAR KOMİSYONU
Dekan,Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları
Prof.Dr.Metin Orhan KAYA(Başkan)
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Doç.Dr. Sevinç ASİLHAN
Prof.Dr.Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

SEM KOORDİNATÖRÜ
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA

KANTİN DENETLEME KOMİSYONU
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN
Prof.Dr. Onur TUNÇER

FAKÜLTE TANITIM KOMİSYONU(Fakülte+Üniversite)
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Başkan)
Prof.Dr. Melike NİKBAY
Dr.Öğr.Üyesi İsmail BAYEZİT
Dr.Öğr.Üyesi Ceyhan KAHYA
Araş.Gör. Rahman BİTİRGEN (Araş.Gör. Birim Temsilcisi)
Araş.Gör. İklim G.-AKAY
Araş.Gör. Deniz Hazel D.-ÜSTÜN
Öğr.Gör. Zeki ÇELİKBAŞ
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
Şef Dilek SEYREK (Koord.)
Bilg.İşlet. Sündüs KAYA
Bilgi İşlet. Özlem BİLGİN
Bilgi İşlet. Rengin İÇGİL
Bilg İşlet. Filiz SAYLIK

UUBF YAYIN KURULU
Dekan, Fakülte Sekreteri
Prof.Dr.Metin Orhan KAYA
Doç.Dr. Sevinç ASİLHAN
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
Bilg.İşlet. Sündüs KAYA

EĞİTİM KOMİSYONU
Prof.Dr.Cihat BAYTAŞ (Başkan)
Prof.Dr.Sevinç ASİLHAN
Dr.Öğr.Üyesi Cuma YARIM

SUNY TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN

İNTİBAK KOMİSYONU
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Başkan)
Doç.Dr. Hülya CEBECİ
Doç.Dr. Sevinç ASİLHAN
Araş.Gör.Dr. Bület TUTKUN
Araş.Gör.Dr. Cemil KURTCEBE
Dr.Öğr.Üyesi. Deniz D. BARI
Bilg.İşlt. Barış KAZAN

STAJ KOMİSYONLARI (26/07/2020 Tarihine Kadar)
Uçak Mühendisliği Staj Komisyonu
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN (Başkan)
Araş.Gör.Dr. Cemil KURTCEBE (B.Yardımcısı)
Doç.Dr. Hülya CEBECİ (Üye)

Uzay Mühendisliği Staj Komisyonu
Öğr.Gör.Dr.Barbaros SOYER (Başkan)
Araş.Gör.Dr. Z.Damla UCA (B.Yardımcısı)
Müh. Dr. Murat ŞİMŞEK ((Üye)

Meteoroloji Mühendisliği Staj Komisyonu
Doç.Dr.Hüseyin TOROS (Başkan)
Öğr.Gör.Dr. Deniz D. BARI (B.Yardımcısı)
Araş.Gör.Dr. Filiz T. KATIRCIOĞLU (Üye)

KONUT TAHSİS KOMİSYONU
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Prof.Dr. Levent ŞAYLAN
Prof.Dr.Sevinç ASİLHAN

ATÖLYE KOMİSYONU
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR (Başkan)
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN
Dr.Öğr.Üyesi Duygu ERDEM

DERSLİK KOMİSYONU
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Başkan)
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
Bilg.İşlt. Barış KAZAN

AFET VE ACİL DURUM PLAN. ve YÖN. KOMİSYONU
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Barış ÇALDAĞ
Dr.Öğr.Üyesi Ceyhan KAHYA
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
İdare Amiri Metin YILMAZ

SPOR SORUMLUSU
Bilg.İşlt. İsmail Ezan KOÇ

ABET KOMİSYONLARI
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE (Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN (Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. N.L. Okşan ÇETİNER (Danışman)
 Dr.Öğr.Üyesi Özge ÖZDEMİR (Uçak Müh. Koord.)
 Doç.Dr. Ayşe Gül GÜNGÖR (Uzay Müh. Koord.)
Dr.Öğr.Üyesi Barış ÇALDAĞ (Met. Müh. Koord.)
Araş.Gör. Dr. Filiz T KATIRCIOĞLU (Met. Müh. Eş-Koord.)
Araş.Gör. S. Murat KÖROĞLU (Uçak Müh.)
Araş.Gör. Tamer ŞENER (Uzay Müh.)
Araş.Gör. Ali OSman MUT (Meteoroloji Müh.)
Şef Dilek SEYREK (İdari Koord.)
 
YARI ZAMANLI ÖĞRENCİ KOMİSYONU
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Dekan Yardımcısı)
Dr.Öğr.Üyesi Cuma YARIM
Dr.Öğr.Üyesi Özge ÖZDEMİR
Fak.Sek. Gülay BİRSEN

SÜREKLİ GELİŞİM KOMİSYONU
Bölüm Başkanları
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

HİBE MALZEME VE MATERYAL DEĞ. KOMİSYONU
Prof.Dr.Metin Orhan KAYA (Başkan)
Prof.Dr.M.Adil YÜKSELEN
Prof.Dr. A.Cihat BAYTAŞ
Prof.Dr.Onur TUNÇER
Fak. Sek. Gülay BİRSEN

MÜFREDAT KOMİTESİ
 
Uçak Müh. ve Uzay Müh. Bölümleri Müfredat Komitesi
Bölüm Başkanları ve Ders İzleme Komisyonu Başkanları
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Dr.Öğr.Üyesi Turgut Berat KARYOT
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Müfredat Komitesi
Bölüm Başkanı ve Başkan Yardımcıları
Prof.Dr. A.Duran ŞAHİN
Prof.Dr. Hüseyin TOROS
Dr.Öğr.Üyesi Barış ÇALDAĞ

DERS İZLEME KOMİSYONLARI
(Aerodinamik ve İtki)
Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN (Başkan)
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr. A. Cihat BAYTAŞ
Prof.Dr. Okşan Ç. YILDIRIM
Prof.Dr. Onur TUNÇER
Dr.Öğr.Üyesi (Doç.) Bayram ÇELİK

(Dinamik ve Kontrol)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE (Başkan)
Prof.Dr. Gökhan İNALHAN
Dr.Öğr.Üyesi Cuma YARIM
Dr.Öğr.Üyesi İsmail BAYEZIT
Öğr.Gör.Dr. T. Berat KARYOT

(Tasarım)
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR (Başkan)
Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr.Gökhan İNALHAN
Prof.Dr. Onur TUNÇER

(Yapı ve Malzeme)
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Doç.Dr. Hülya CEBECİ

(Genel Dersler)
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN (Başkan)
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Prof.Dr. Ali KODAL
Prof.Dr. A.Rüstem ASLAN
Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Demet K.BALKAN
Öğr.Grv.Dr. Cemil KURTCEBE
Öğr.Gör.Dr. H.Barboros SOYER
 DERS İZLEME KOMİSYONLARI
 (Meteoroloji)
Tüm Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Prof.Dr. H. Sema TOPÇU
Prof.Dr. Kasım KOÇAK
Prof.Dr. Levent ŞAYLAN
Prof.Dr. Mikdat KADIOĞLU
Prof.Dr. Orhan ŞEN
Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ
Prof.Dr. Ş. Sibel MENTEŞ
Prof.Dr. Yurdanur S. ÜNAL
Prof.Dr. Ali DENİZ
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN
Doç.Dr. Barış ÖNOL
Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL
Dr.Öğr.Üyesi Barış ÇALDAĞ
Dr.Öğr.Üyesi Ceyhan KAHYA
Dr.Öğr.Üyesi Deniz D. BARI
Araş.Gör.Dr. Elçin TAN
Araş.Gör.Dr. Filiz T. KATIRCIOĞLU

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Doç.Dr.Aytaç ARIKOĞLU (Başkan)
Öğr.Gör.Dr. Barboros SOYER
Araş.Gör.Dr. Filiz TÜRK KATIRCIOĞLU
Memur Selçuk TATAR


YAYIN TEŞVİK KOMİSYONU
Bölüm Başkanı ve en yüksek Puanlı 2 öğretim üyesi


RİSK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof.Dr.Metin Orhan KAYA (İşveren Vekili)
Gülay BİRSEN (Çalışan Temsilcisi)
Metin YILMAZ (İdari Amir-Arama Kurtarma Tahliye)
Murat TARHAN ( Arama-Kurtarma-Tahliye)
İsmail E. KOÇ (Yangınla Mücadele)
Müslüm ÇAKIR (Yangınla Mücadele)
Dr.Öğr.Üyesi Cuma Yarım (İkyardım)
Araş.Gör.Deniz Hazel DİREN (İlkyardım)
Araş.Gör. E. Barış ÖNDEŞ (İlkyardım)
Araş.Gör. Mehmet HASANZADE (İlkyardım)
Uzman Zeki Çelikbaş (İlkyardım)
Dilek Seyrek (İlkyardım)
Elis Güler (İlkyardım)


KALİTE GÜVENCESİ KOMİSYONU
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA (Dekan)
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN (Dekan Yardımcısı)
Doç.Dr. Sevinç ASİLHAN (Dekan Yardımcısı)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE (Uçak Müh. Böl. Bşk.)
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR (Uçak Müh. Böl. Bşk. Yrd., Bölüm Kalite Koord.)
Dr.Öğr.Üyesi Özge ÖZDEMİR (Uçak Müh. Böl. ABET Koordinatörü)
Dr.Öğr.Üyesi Ramazan YENİÇERİ (Uçak Müh. Böl. Öğr.Üyesi)
Prof.Dr. A.Duran ŞAHİN (Met. Müh. Böl. Başk.)
Doç.Dr. Mikdat KADIOĞLU (Met. Müh. Böl. Bşk. Yrd.)
Dr.Öğr.Üyesi Ceyhan KAHYA (Met. Müh. Böl. Bşk. Yrd., Böl. Kalite Koord.)
Araş.Gör.Dr. Filiz T. KATIRCIOĞLU (Met. Müh. Böl. Öğr.Üyesi, Böl. ABET Koord.)
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Uzay Müh.Böl. Bşk.)
Dr.Öğr.Üyesi Cuma YARIM (Uzay Müh. Böl. Bşk. Yrd., Bölüm Kalite Koord.)
Dr.Öğr.Üyesi Demet BALKAN (Uzay Müh. Böl. Koord.)
Doç.Dr. Ayşe Gül GÜNGÖR (Uzay Müh. Böl.  ABET Koord.)
Fak. Sek. Gülay BİRSEN (Fakülte Sekreteri)
Şef Dilek SEYREK (Fakülte KaliteTemsilcisi)

ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ BÖLÜM TEMSİLCİLERİ
Prof.Dr. Kasım KOÇAK
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Müh.Dr. Murat ŞİMŞEK

ETİK KURULU
Prof.Dr.A.Cihat BAYTAŞ (Başkan)
Prof.Dr.Cengiz HACIZADE (Dis.Soruşturması Kom.)
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Dis.Soruşturması Kom.)
Prof.Dr.A.Duran ŞAHİN (Dis.Soruşturması Kom.)
Prof.Dr.Kasım KOÇAK
Prof.Dr.Vedat Ziya DOĞAN
Prof.Dr.N.L.Okşan ÇETİNER-YILDIRIM
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr.Sevinç ASİLHAN

DERS KATOLOG FORMU DÜZENLEME KOM.
Prof.Dr.Sevinç ASİLHAN (Başkan)
Doç.Dr. Hülya CEBECİ
Dr.Öğr.Üyesi İsmail BAYEZİT
Araş.Gör.Dr.Filiz TÜRK KATIRCIOĞLU
Şef Dilek SEYREK
Bilg.İşlet. Özlem BİLGİN
Bilg.İşlet. Rengin İÇGİL

UUBF ÖĞRENCİLERİ KULÜP VE TAKIMLARI KOMİSYONU
Doç.Dr. Sevinç ASİLHAN (Başkan)
Prof.Dr. Melike NİKBAY
Dr.Öğr.Üyesi Deniz DEMİRHAN BARI
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR
 
  İTÜ KOMİSYONLARI
 
 İTÜ Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uyg-Ar Merkezi Üyesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Hülya CEBECİ
Dr. Murat ŞİMŞEK

İTÜ Senato Eğitim Komisyonu
Prof.Dr.Yurdanur S. ÜNAL
Trafik Komisyonu
Prof.Dr.Vedat Ziya DOĞAN
Kampüs Planlama Komisyonu
Dr.Öğr.Üyesi Ceyhan KAHYA
Uluslararası Konferasları Destekleme Komisyonu
Prof.Dr.H.Sema TOPCU
Öğrenci Tasarım Projeleri Komisyonu
Prof.Dr.Metin Orhan KAYA
 
Üniversite-Sanayi İşbirliği ARGE Projesi değerlendime Komisyonu
Prof.Dr. Gökhan İNALHAN

FAKÜLTE TANITIM KOMİSYONU (Fakülte+Üniversite)
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Başkan)
Prof.Dr. Melike NİKBAY
Dr.Öğr.Üyesi İsmail BAYEZİT
Dr.Öğr.Üyesi Ceyhan KAHYA
Rahman BİTİRGEN (Araş.Gör. Birim Temsilcisi)
 Araş.Gör. Barış BAŞPINAR
Araş.Gör. İklim G.-AKAY
Araş.Gör. Deniz Hazel D. ÜSTÜN
Öğr.Gör. Zeki ÇELİKBAŞ
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
Şef Dilek SEYREK (Koord.)
Bilg.İşlet. Sündüs KAYA
Bilgi İşlet. Özlem BİLGİN
Bilgi İşlet. Rengin İÇGİL
Bilg İşlet. Filiz SAYLIK

 İTÜ Ulusal ve Uluslararası Sıralama Değerlendirme Komisyonu
Prof.Dr. Gökhan İNALHAN

İTÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel
Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
Prof.Dr.Ahmet Duran ŞAHİN
 Ö.Üyesi Performans Değerlendirme ve Destek Sistemi Kurulması Komisyonu
Prof.Dr.Zerefşan KAYMAZ
Geçici Akademik Teşvik Komisyonu
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
İTÜ AR-GE Strateji Geliştirme Komisyonu
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Standart Sınıf Tanımlama Komisyonu
Prof.Dr.A.Cihat BAYTAŞ
 
 İTÜ Kamu Konutları Esasları'nın Güncelleştirilmesi Komisyonu
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL