Boomerang İnsansız Hava Araçları Takımı

Havacılık alanındaki disiplinler arası projelerde yer alarak dünya çapındaki yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil etmektir. Lisans düzeyinde öğrenciler olan bizlerin teknik yarışmalarda ve projelerde yer alarak AR-GE faaliyetleri içerisinde nitelikli bir mühendis olarak yetişmesini sağlamak, diğer öğrenci arkadaşlarımızı da bu konulara teşvik etmektir.

VİZYON: Geliştirdiğimiz hava araçları ile katıldığımız yarışmalarda yenilikçi ve alternatif fikirlerle havacılık alanında öncülük etmektir. Bu yarışmalardan edindiğimiz tecrübelerle üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde şirket desteklerini alarak daha büyük ve ses getirecek projelere imza atmaktır. Öğrendiğimiz ve tecrübe ettiğimiz her bilgiyi paylaşmak hepimizin ortak hedefidir.

HEDEF: Takımımız bu yıl Amerika’da 15.06.2016 tarihinde AUVSI (Associations for Unmanned Vehicle System International) tarafından düzenlenecek olan SUAS (Student Unmanned Air System) yarışmasına katılmayı planlamaktadır. Özverili bir şekilde hazırlanıp gideceğimiz bu yarışmada bizim gibi hazırlanıp gelen katılımcılarla teorik ve pratik alanda bilgi alışverişi hedeflenmektedir.